หน้าแรก >> ข้อมูลพันธกิจ
       ข้อมูลพันธกิจ
  พันธกิจเทศบาลตําบลอูบมุง
 
เทศบาลตําบลอูบมุง
 
 
  อัพเดจข้อมูลวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30 น.
 

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmungofficial07@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
558172
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565