หน้าแรก >> ข้อมูลวิสัยทัศน์
       วิสัยทัศน์
  วิสัยทัศน์เทศบาลตําบลอูบมุง
 
"ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่
ควบคู่กับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
สู่วิถีทางเศรษฐกิจพอเพียง" 
 
 
 
  อัพเดจข้อมูลวันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 11.34 น.
 

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmungofficial07@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
558170
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565