อำนาจหน้าที่
 อำนาจหน้าที่
 อำนาจหน้าที่
ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาลตำบลอูบมุง (4 มกราคม 2564 : 08.00 น.)
อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลอูบมุง (15 เมษายน 2563 : 08.30 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558144
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565