มาตรฐานการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศ กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ธันวาคม 2564 : 10.00 น.)
ประกาศ กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (20 มกราคม 2564 : 10.00 น.)
รายงานผลการปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปี 2561 (0 มกราคม 0 : 08.00 น.)
รายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ปี 2561 (0 มกราคม 0 : 08.00 น.)
รายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ปี 2561 (0 มกราคม 0 : 08.00 น.)
ประกาศ กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ปี 2561 (0 มกราคม 0 : 08.00 น.)
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (0 มิถุนายน 2561 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558150
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565