ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานสถิติการให้บริการ ปี 2566 (6 เดือนแรก) (11 เมษายน 2566 : 14.00 น.)
รายงานสถิติการให้บริการ ปี 2565 (รอบ 12 เดือน) (27 ธันวาคม 2565 : 13.00 น.)
รายงานสถิติการให้บริการ ปี 2565 (6 เดือนแรก) (18 เมษายน 2565 : 10.00 น.)
รายงานสถิติการให้บริการ ปี 2564 (รอบ 12 เดือน) (1 ตุลาคม 2564 : 13.00 น.)
รายงานสถิติการให้บริการ ปี 2564 (6 เดือนแรก) (3 เมษายน 2564 : 09.00 น.)
รายงานสถิติให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และ ICT ของเทศบาลตำบลอูบมุง ปี 2563 (30 ธันวาคม 2563 : 08.30 น.)
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลอูบมุง ปี 2563 (30 ธันวาคม 2563 : 08.30 น.)
สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการศูนย์ ICT ประจำปี 2562 (31 ธันวาคม 2562 : 16.00 น.)
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (31 ธันวาคม 2562 : 16.00 น.)
สรุปสถิติการติดต่อราชการและให้บริการประชาชน ปี 2561 (30 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558140
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565