ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (19 เมษายน 2566 : 10.00 น.)
สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (25 เมษายน 2565 : 11.00 น.)
สรุปผลการับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (9 พฤศจิกายน 2564 : 10.00 น.)
สรุปรายงานข้อมูลเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน (5 พฤศจิกายน 2564 : 08.00 น.)
สรุปรายงานข้อมูลเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก (19 เมษายน 2564 : 10.00 น.)
สรุปผลการับร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (16 พฤศจิกายน 2563 : 10.00 น.)
สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (16 พฤศจิกายน 2563 : 09.00 น.)
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนุ ร้องทุกข์ ประจำปี 2562 (14 พฤศจิกายน 2562 : 14.00 น.)
สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์-ปี-๖๑ (29 กันยายน 2561 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558212
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565