รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 12 เดือน (27 เมษายน 2566 : 12.00 น.)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ประจำปี 2566 (28 เมษายน 2566 : 11.00 น.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2566 รอบ 6 เดือน (27 เมษายน 2566 : 14.00 น.)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ประจำปี 2565 (26 เมษายน 2565 : 10.00 น.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน (26 เมษายน 2565 : 10.00 น.)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 พฤศจิกายน 2564 : 10.00 น.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2564 รอบ 6 เดือน (5 เมษายน 2564 : 09.00 น.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 63 รอบ 6 เดือน (24 กรกฎาคม 2563 : 09.00 น.)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (20 ตุลาคม 2563 : 13.00 น.)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) (22 เมษายน 2563 : 08.30 น.)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) (6 มกราคม 2563 : 08.30 น.)
รายงานแผนป้องกันปี 61 (0 มกราคม 0 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558188
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565