การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 (3 ตุลาคม 2565 : 11.00 น.)
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 (13 ธันวาคม 2565 : 13.00 น.)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 (21 กุมภาพันธ์ 2565 : 10.00 น.)
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 (28 ธันวาคม 2564 : 11.00 น.)
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสประจำปี 2564 (19 เมษายน 2564 : 15.00 น.)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 (19 เมษายน 2564 : 09.00 น.)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 (2 ตุลาคม 2563 : 11.00 น.)
ผลการประเมินองค์ประกอบความเสี่ยงของการควบคุมภายใน ปี 2562 (23 เมษายน 2563 : 08.30 น.)
ผลการประเมินองค์ประกอบความเสี่ยงของการควบคุมภายใน ปี 2561 (30 ตุลาคม 2562 : 08.30 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558175
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565