การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (7 เมษายน 2566 : 11.00 น.)
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 (1 พฤศจิกายน 2565 : 16.00 น.)
รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (18 เมษายน 2565 : 11.00 น.)
ผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 : 12.00 น.)
ผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (14 เมษายน 2564 : 10.00 น.)
รายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2564 (29 ตุลาคม 2564 : 10.00 น.)
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 (5 พฤศจิกายน 2563 : 16.00 น.)
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 (22 เมษายน 2563 : 08.30 น.)
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน ปี 2562 (22 เมษายน 2563 : 08.30 น.)
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน ปี 2561 (0 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558160
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565