นโยบายผู้บริหาร
 นโยบายผู้บริหาร
 นโยบายผู้บริหาร
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น (นายสมชาติ มาตรผล) (19 พฤษภาคม 2564 : 16.00 น.)
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น (นายเจน คุณโชติ) (0 พฤษภาคม 0 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558147
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565