การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (4 มกราคม 2566 : 14.00 น.)
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (11 มิถุนายน 2564 : 10.00 น.)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 (22 มกราคม 2564 : 13.00 น.)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2563) (20 ธันวาคม 2560 : 08.00 น.)
แผนพนักงานจ้าง 4 ปี (0 ธันวาคม 0 : 08.00 น.)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (0 ธันวาคม 0 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558142
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565