เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (16 กันยายน 2565 : 14.00 น.)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (10 กันยายน 2564 : 16.00 น.)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (23 กันยายน 2563 : 13.00 น.)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (24 กันยายน 2562 : 16.00 น.)
เทศบัญญัต เรื่อง งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (0 กันยายน 0 : 08.00 น.)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (0 กันยายน 0 : 08.00 น.)
เทศบัญญัติ ปี พ.ศ. 2560 (0 กันยายน 0 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558164
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565