เรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
   หน้าแรก >> เรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
      เขียนเรื่องร้องเรียนทุจริต
<<กลับ   
* หัวข้อร้องเรียนทุจริต :
* เนื้อหาการร้องเรียนทุจริต :
 


สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558189
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565