ระบบ E-Server เทศบาลตำบลอูบมุง
   หน้าแรก >> ระบบ E-Service สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
หัวข้อ E-Service
ระบบคำร้องทั่วไป ออนไลน์
แบบฟอร์มขอซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558119
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565