ประวัติความเป็นมาสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
 
   หน้าแรก >> ประวัติความเป็นมา
      ประวัติความเป็นมาสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
            ความเป็นมาของชื่อ “อูบมุง” นั้นตั้งจากลักษณะของอูบดินที่ครอบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านค้นพบ โดยได้รับคำบอกเล่าจากบุคคลเก่าแก่ที่มาบุกเบิกก่อตั้งบ้านอูบมุงเล่าว่า เมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้วมีกลุ่มบุคคลอพยพมาตั้งถิ่นฐานได้แผ้วถาง ก่อนสร้าง ตัดโค่นป่า เพื่อก่อตั้งหมู่บ้านและสร้างวัดได้พบจอมปลวกขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายหมวกทหารคว่ำ ภาคอีสานเรียกว่า “โพนปลวก” หรือ “โพน” ครั้นเอาจอบขุดสับดูมีเสียงคล้ายเป็นโพรงภายใน จึงได้ช่วยกันขุด ตรวจสอบดูปรากฏว่าข้างในเป็นโพรงจริง และภายในโพรงนั้นมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐ์สถานอยู่จำนวน 1 องค์ ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 3 ฟุต สูงประมาณ 4 ฟุต เป็นพระพุทธรูปศิลาแลงสมัยขอมมีชื่อว่า “หลวงปู่ศรี” และยังมีพระพุทธรูปองค์เล็กพร้อมกับเครื่องของมีค่ามากมาย ถ้าจอมปลวกหรือโพนปลวกมีลักษณะคล้ายหมวกทหารคว่ำ และภายในเป็นโพรงมีของมีค่าอยู่เช่นนี้ภาษาอีสานเรียกว่า “อูบ” หมายความว่า “ หุ้ม ห่อ หรือมุงไว้อย่างมิดชิด” ชาวบ้านเรียกว่าอูบมุง สำหรับพระพุทธรูปหลวงปู่ศรี ปัจจุบันประดิษฐ์สถานอยู่ ณ วัดรัตนมงคล บ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 มีผู้คนไปกราบไหว้บูชามิได้ขาดจนตราบเท่าทุกวันนี้ ตำบลอูบมุงนั้นเดิมขึ้นกับตำบลหมากหญ้า ได้ขอแยกตำบลออกจากตำบลหมากหญ้าและได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลอูบมุงเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2504 โดยมีกำนันคนแรก คือ นายประสาท สุขประเสริฐ ดำรงตำแหน่งถึงเกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.ศ. 2520 กำนันคนที่สองคือ นายมั่น นันทพล ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2520 – 2542 ตำบลอูบมุงนั้นเป็นตำบลใหญ่และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2523 บ้านกุดหมากไฟได้ขอแยกออกจัดตั้งเป็นตำบลกุดหมากไฟ กำนันคนที่สามคือ นายบุญหลาย สูงสุด ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2542 ถึงกลางปี 2544 กำนันคนที่สี่คือ นายเคน คลังกลาง ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2544 – 2546 กำนันคนที่ห้าคือ นายสุนทร ถวิลไพร ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน
[ดาวน์โหลดเพิ่มเติม]
 

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmungofficial07@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
558180
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565