กิจกรรมสำนักงาน
 กิจกรรมสำนักงาน
 กิจกรรมสำนักงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ........
 วันที่ 11 เมษายน 2565 - 08.30 น. 51 view
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ........
 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 - 16.30 น. 93 view
 โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” ปี 2562 ........
 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 - 08.30 น. 23 view
 กิจกรรม “ครอบครัวอุ่นรัก ฮักกันตลอดไป” ........
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 - 08.30 น. 25 view
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ........
 วันที่ 12 มกราคม 2562 - 08.30 น. 36 view
 วันปิยะมหาราช ........
 วันที่ 23 ตุลาคม 2561 - 08.30 น. 27 view

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558184
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565