กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 25 เมษายน 2566 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานเปิดโครงการ “คลองสวยน้ำใส” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกันปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของลำคลอง รื้อถอนวัชพืชในลำคลองและบริเวณคูคลอง ณ ลำห้วยไร่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 10 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 25 เมษายน 2566 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานเปิดโครงการ “คลองสวยน้ำใส” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกันปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของลำคลอง รื้อถอนวัชพืชในลำคลองและบริเวณคูคลอง ณ ลำห้วยไร่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 10 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
23 view
วันที่ 25 เมษายน 2566 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 25 เมษายน 2566 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานเปิดโครงการ “คลองสวยน้ำใส” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกันปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของลำคลอง รื้อถอนวัชพืชในลำคลองและบริเวณคูคลอง ณ ลำห้วยไร่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 10 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558159
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565