กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 7 เมษายน 2566 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานจัดกิจกรรม “เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมมะ ทำบุญตักบาตรถนนสายธรรมะตำบลอูบมุง” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ครู พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตตำบลอูบมุงเข้าร่วมกิจกรรม ณ ถนนสายธรรมะบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลอูบมุง อำเภอกนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 7 เมษายน 2566 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานจัดกิจกรรม “เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมมะ ทำบุญตักบาตรถนนสายธรรมะตำบลอูบมุง” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ครู พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตตำบลอูบมุงเข้าร่วมกิจกรรม ณ ถนนสายธรรมะบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลอูบมุง อำเภอกนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
26 view
วันที่ 7 เมษายน 2566 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 7 เมษายน 2566 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานจัดกิจกรรม “เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมมะ ทำบุญตักบาตรถนนสายธรรมะตำบลอูบมุง” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ครู พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตตำบลอูบมุงเข้าร่วมกิจกรรม ณ ถนนสายธรรมะบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลอูบมุง อำเภอกนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558130
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565