กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 24 เมษายน 2566 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 24 เมษายน 2566 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30 view
วันที่ 24 เมษายน 2566 : 11.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 24 เมษายน 2566 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
โดยการประกาศ นโยบายคุณธรรม  จริยธรรม และความโปร่งใส 

ปราศจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง

 

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558207
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565