กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 24 เมษายน 2566 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล 2566 และกล่าวให้โอวาทแก่พนักงานเทศบาล ครู พนักงานจ้าง เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง
วันที่ 24 เมษายน 2566 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล 2566 และกล่าวให้โอวาทแก่พนักงานเทศบาล ครู พนักงานจ้าง เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง
22 view
วันที่ 24 เมษายน 2566 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 24 เมษายน 2566 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล 2566 และกล่าวให้โอวาทแก่พนักงานเทศบาล ครู พนักงานจ้าง เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558143
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565