กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2566 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ครู เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตตำบลอูบมุง ร่วมแรงร่วมใจกันประดับตกแต่งรถขบวนแห่ และซุ้มนิทรรศการ เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร และของดีตำบลอูบมุง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับชมในงานกาชาดมะม่วงแฟร์ ของดีอำเภอหนองวัวซอ ประจำปี 2566 ซึ่งเทศบาลตำบลอูบมุงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการจัดซุ้มนิทรรศการงานกาชาดมะม่วงแฟร์ จากการประกวดทั้งหมด 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2566 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ครู เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตตำบลอูบมุง ร่วมแรงร่วมใจกันประดับตกแต่งรถขบวนแห่ และซุ้มนิทรรศการ เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร และของดีตำบลอูบมุง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับชมในงานกาชาดมะม่วงแฟร์ ของดีอำเภอหนองวัวซอ ประจำปี 2566 ซึ่งเทศบาลตำบลอูบมุงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการจัดซุ้มนิทรรศการงานกาชาดมะม่วงแฟร์ จากการประกวดทั้งหมด 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
17 view
วันที่ 29-31 มีนาคม 2566 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2566 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ครู เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตตำบลอูบมุง ร่วมแรงร่วมใจกันประดับตกแต่งรถขบวนแห่ และซุ้มนิทรรศการ เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร และของดีตำบลอูบมุง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับชมในงานกาชาดมะม่วงแฟร์ ของดีอำเภอหนองวัวซอ ประจำปี 2566 ซึ่งเทศบาลตำบลอูบมุงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการจัดซุ้มนิทรรศการงานกาชาดมะม่วงแฟร์ จากการประกวดทั้งหมด 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558115
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565