กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลอูบมุงจัดตั้งด่านชุมชน จำนวน 3 ด่าน เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลอูบมุงจัดตั้งด่านชุมชน จำนวน 3 ด่าน เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 view
วันที่ 11-17 เมษายน 2566 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลอูบมุงจัดตั้งด่านชุมชน จำนวน 3 ด่าน เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558198
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565