ข่าวรับสมัคร
 
 ข่าวรับสมัคร <<กลับ  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2566 (25 เมษายน 2566 : 12.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2566 (25 เมษายน 2566 : 12.00 น.)
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร (21 มีนาคม 2566 : 16.00 น.)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (21 มีนาคม 2566 : 15.50 น.)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  (21 มีนาคม 2566 : 15.45 น.)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร (21 มีนาคม 2566 : 15.40 น.)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (28 กุมภาพันธ์ 2566 : 15.54 น.)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (28 กุมภาพันธ์ 2566 : 15.50 น.)
ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (1 กุมภาพันธ์ 2566 : 11.00 น.)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (18 มกราคม 2566 : 15.00 น.)
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 - 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (3 มกราคม 2566 : 16.00 น.)
ให้พนักงานครูเทศบาลพ้นจากราชการด้วยเหตุสูงอายุเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ (11 ตุลาคม 2565 : 11.00 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง (19 ตุลาคม 2565 : 11.00 น.)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (12 ตุลาคม 2565 : 10.00 น.)
ประชาสัมพันธ์ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลภายใน 60 วัน (19 ตุลาคม 2565 : 11.00 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 60 วัน (2 สิงหาคม 2565 : 10.00 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล (17 ธันวาคม 2564 : 10.00 น.)
ประกาศ ยกเลิกการรับโอนตำแหน่งบริหาร เกิน 60 วัน (26 มกราคม 2564 : 08.30 น.)
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม 2564 (26 มกราคม 2564 : 08.30 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ (8 มกราคม 2564 : 15.25 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ (4 มกราคม 2564 : 15.00 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) (30 ธันวาคม 2563 : 15.00 น.)
ประกาศรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (23 ธันวาคม 2563 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (7 ธันวาคม 2563 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารแทนตำแหน่งว่าง (24 พฤศจิกายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผลการสอบอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (14 สิงหาคม 2563 : 15.30 น.)
ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (13 สิงหาคม 2563 : 17.00 น.)
ประกาศ ยกเลิกการรับโอนตำแหน่งบริหารที่ว่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) เกิน 60 วัน (31 กรกฎาคม 2563 : 16.00 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) (9 มิถุนายน 2563 : 16.00 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ปลัดเทศบาล) (2 มกราคม 2562 : 11.00 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (26 พฤศจิกายน 2562 : 16.00 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานเทศบาล (ผอ กองคลัง) (4 พฤศจิกายน 2562 : 16.00 น.)
ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล (6 กันยายน 2562 : 10.00 น.)
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น (8 กรกฎาคม 2562 : 10.00 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (16 กรกฎาคม 2561 : 12.57 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลอูบมุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (05 มกราคม 2561 : 11.58 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558203
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565