ข่าวรับสมัคร
   หน้าแรก >> ข่าวรับสมัคร
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
509 view
วันที่ 21 มีนาคม 2566 : 15.50 น.
สอบถามข้อมูล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558141
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565