ข่าวรับสมัคร
   หน้าแรก >> ข่าวรับสมัคร
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
108 view
วันที่ 18 มกราคม 2566 : 15.00 น.
สอบถามข้อมูล
 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชประเภทอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558214
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565