ข่าวประชาสัมพันธ์
   หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศฐานคำนวณและร้อยละในการคำนวณพนักงานครู 2566
74 view
วันที่ 5 เมษายน 2566 : 13.00 น.
สอบถามข้อมูล
 ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง
เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณ
เลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของเทศบาลตำบลอูบมุง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558128
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565