ข่าวรับสมัคร
   หน้าแรก >> ข่าวรับสมัคร
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
556 view
วันที่ 21 มีนาคม 2566 : 15.40 น.
สอบถามข้อมูล
 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558201
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565