ข่าวรับสมัคร
   หน้าแรก >> ข่าวรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2566
730 view
วันที่ 25 เมษายน 2566 : 12.00 น.
สอบถามข้อมูล
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลอูบมุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558154
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565