ข่าวประชาสัมพันธ์
   หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ ที่นั่งสำหรับคนพิการ ทางลาด ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จอดรถสำหรับคนพิการ ห้องน้องสำหรับคนพิการ
20 view
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 : 08.00 น.
สอบถามข้อมูล
 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และสตรีมีครรภ์ ที่นั่งสำหรับคนพิการ ทางลาด ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จอดรถสำหรับคนพิการ ห้องน้องสำหรับคนพิการ 

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558181
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565