การจัดซื้อจัดจ้าง
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง <<กลับ  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เพิ่มเติม) (25 พฤษภาคม 2566 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (12 มกราคม 2566 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (07 พฤศจิกายน 2565 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (07 พฤศจิกายน 2565 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (07 พฤศจิกายน 2565 : 08.00 น.)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (18 มกราคม 2565 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (5 มกราคม 2565 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (24 ธันวาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (30 สิงหาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (22 กรกฎาคม 2564 : 08.00 น.)
ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (12 พฤษภาคม 2564 : 08.00 น.)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (12 พฤษภาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ ประจำปี 2564  (6 มกราคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการประจำปี 2563 (10 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ จากบ้านนายบุญนาค คลังกลาง ถึงบ้านนางบัวภา บุตรสีน้อย บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 (28052563 กรกฎาคม : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนกิ่งเดี่ยว สายทางจากบ้านนางติ๋ม พัดริม - บ้านแม่หนู หลงศาลา บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากนานางทองหมุนถึงสามแยกกกแคน บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 (13 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(ผิวจราจรเคพซีล)สายข้าง รพ.สต.บ้านโคกผักหอมถึงห้วยโสกจิก บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 (13 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (9 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18 มีนาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (10 กรกฎาคม 2562 : 10.00 น.)
ประกาศปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (28 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (13 พฤษภาคม 2562 : 08.00 น.)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.5 ประจำปีงบประมาณ 2562 (31 ตุลาคม 2562 : 08.00 น.)
ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (6 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
ตรวจพัสดุ ประจำปี 2561  (30 กันยายน 2561 : 08.00 น.)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 (11 กันยายน 2561 : 08.00 น.)
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ (1 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558195
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565