การจัดซื้อจัดจ้าง
 
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง <<กลับ  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน เมษายน 2566 (2 พฤษภาคม 2566 : 09.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2566 (5 เมษายน 2566 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน มีนาคม 2566 (5 เมษายน 2566 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (07 กุมภาพันธ์ 2566 : 10.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน มกราคม 2566  (06 มกราคม 2566 : 08.30 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565) (10 มกราคม 2566 : 08.30 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (6 ธันวาคม 2566 : 08.30 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (2 พฤศจิกายน 2565 : 08.30 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (1 พฤศจิกายน 2565 : 10.00 น.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (30 กันยายน 2565 : 17.00 น.)
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 2566 (30 ตุลาคม 2565 : 16.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565) (30 กันยายน 2565 : 16.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน กันยายน 2565 (30 กันยายน 2565 : 16.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (1 กันยายน 2565 : 10.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (8 สิงหาคม 2565 : 10.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565) (8 มิถุนายน 2565 : 10.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (8 กรกฎาคม 2565 : 10.00 น.)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (13 มิถุนายน 2565 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน เมษายน 2565 (9 พฤษภาคม 2565 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน มีนาคม 2565 (7 เมษายน 2565 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (2 ธันวาคม 2564 : 14.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (8 มีนาคม 2565 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน มกราคม 2565 (2 กุมภาพันธ์ 2565 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (6 มกราคม 2565 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564) (6 มกราคม 2565 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (2 พฤศจิกายน 2564 : 08.00 น.)
ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 (28 ตุลาคม 2564 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30 กันยายน 2564 : 10.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564) (30 กันยายน 2564 : 08.00 น.)
ประกาศจัดซื้ื้อจัดจ้างประจำดือน กันยายน 2564 (30 กันยายน 2564 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (3 กันยายน 2564 : 08.00 น.)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (9 สิงหาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564) (7 กรกฎาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 (7 กรกฎาคม 2564 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (9 มิถุนายน 2564 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน เมษายน 2564 (12 พฤษภาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2 (มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564) (7 เมษายน 2564 : 08.00 น.)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2564 (7 เมษายน 2564 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 กันยายน 2563 : 15.00 น.)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (8 มีนาคม 2564 : 08.00 น.)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มกราคม 2564 (5 กุมภาพันธ์ 2564 : 08.00 น.)
รายลานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (14 มกราคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) (14 มกราคม 2564 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน (3 ธันวาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.เดือน ตุลาคม2563 (9 พฤศจิกายน 2563 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.2)(เพิ่มเติม)ประจำปี 2564 (30 ตุลาคม 2563 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์การตรวจพัสดุประจำปี 2563 (30 ตุลาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563) (21 ตุลาคม 2563 : 10.00 น.)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (13 สิงหาคม 2563 : 09.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562 (28 เมษายน 2562 : 09.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) (16 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (13 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (10 มิถุนายน 2563 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (1 ตุลาคม 2562 : 16.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน เมษายน 2563 (12 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (15 มกราคม 2563 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2563 (9 เมษายน 2563 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (13 มีนาคม 2563 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน มกราคม 2563 (21 กุมภาพันธ์ 2563 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (15 มกราคม 2563 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (8 ธันวาคม : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) (17 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 (28 ตุลาคม 2562 : 10.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (6 พฤศจิกายน 2562 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน กันยายน 2562 (4 ตุลาคม 2562 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 สขร.  (5 กันยายน : 09.00 น.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) (7 สิงหาคม 2562 : 10.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 (23 กรกฎาคม 2562 : 10.00 น.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 (สขร.1) (12 กรกฎาคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) (19 มิถุนายน 2562 : 09.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือนเมษายน 2562) (30 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือนมีนาคม 2562) (11 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (12 มีนาคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (14 กุมภาพันธ์ 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (14 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (1 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  (11 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561  (1 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558202
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565